Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27741
Title: Формування вмінь визначення ступеня ризику у надзвичайних ситуаціях
Authors: Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Шапкіна, Тетяна Iванiвна
Гвоздий, Светлана Петровна
Hvozdii, Svitlana P.
Citation: Гвоздій С. П. Формування вмінь визначення ступеня ризику у надзвичайних ситуаціях : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: безпека життєдіяльності
людина
Україна
травматизм
охорона праці
ризик
надзвичайна ситуація
Abstract: Проблема захисту людини від небезпек постала водночас із появою на Землі людства. Протягом усієї історії цивілізації кожна окрема людина дбала про власну безпеку та безпеку своїх довколишніх, так само як і людству доводилося піклуватися про безпеку свого існування. Характерною рисою сьогоднішнього дня є збільшення числа нещасних випадків та катастроф і зростання їхніх негативних наслідків. У сучасному світі потенційно небезпечними є всі процеси створення й перетворення матеріальних ресурсів, використання енергії, переробки інформації. Крім цього на життя людини негативно впливають природні катаклізми. Сучасний стан безпеки життєдіяльності людини в Україні не можна схарактеризувати як задовільний. За даними Державного комітету статистики в країні щорічно вмирає сотні тисяч осіб у працездатному віці, рівень смертності найбільший у Європі, а середня тривалість життя 67 років у чоловіків і 77 у жінок. Не можна випустити з уваги й той факт, що кожний регіон України характеризується своїм «переліком» небезпек, обумовлених географічним положенням, розподілом і профілем продуктивних сил. Так, згідно з даними місцевих органів виконавчої влади за 12 місяців 2017 року в Україні зареєстровано 1 млн. 670 тис. 35 нещасних випадків невиробничого характеру, внаслідок яких постраждало 1 млн. 673 тис. 567 осіб. За 9 місяців 2018 року зареєстровано 3 549 (з них 260 зі смертельними наслідками) постраждалих від нещасних випадків на виробництві.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27741
Other Identifiers: УДК 614.8.026.1(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pointing_method.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.