Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27737
Title: Елементи ІІІВ, ІVB, VB груп. Задачі та питання
Authors: Кокшарова, Тетяна Володимирівна
Кокшарова, Татьяна Владимировна
Koksharova, Tatiana V.
Citation: Кокшарова Т. В. Елементи ІІІВ, ІVB, VB груп. Задачі та питання : метод. вказівки для студентів ф-ту хім. та фарм. за спец. 102 "Хімія". – Одеса : Астропринт, 2019. – 28 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: хімія перехідних елементів
елементи побічних підгруп
задачі
питання
Abstract: Методичні вказівки призначені для роботи з предмету «Хімія перехідних елементів» для студентів першого курсу факультету хімії та фармації за спеціальністю 102 Хімія. У даних методичних вказівках наведені питання, а також якісні та розрахункові задачі, що стосуються елементів побічних підгруп III, IV, V груп Періодичної системи Д.І. Менделєєва, які можуть бути використані для розв’язання на практичних заняттях та при самостійній роботі студентів. Розв’язання цих питань та задач сприятиме більш глибокому засвоєнню хімії d- та f-елементів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27737
Other Identifiers: УДК 541 + 546 (07)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХПЕукр.doc531.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.