Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27735
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБайло, Олена Володимирівна-
dc.contributor.authorПотопахіна, Ольга Миколаївна-
dc.contributor.authorБайло, Елена Владимировна-
dc.contributor.authorПотопахина, Ольга Николаевна-
dc.contributor.authorBailo, Olena V.-
dc.contributor.authorPotopakhina, Olha M.-
dc.date.accessioned2020-03-27T11:02:15Z-
dc.date.available2020-03-27T11:02:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifierУДК 347:37-
dc.identifier.citationБезпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи охорони праці) : метод. вказів. (рекоменд.) до вивч. навч.дисципл. для підгот. бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за спец. 073 «Менеджмент і адміністрування», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денного відділення. – Одеса : Фенікс, 2019. – 64 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27735-
dc.description.abstractНавчальна програма дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (модуль основи охорони праці) розроблена і викладається для студентів економіко-правового факультету на першому курсі денної форми навчання за спеціальностями 073 «Менеджмент і адміністрування», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти у другому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 3 кредити (60 годин учбових занять). З них на лекції передбачено – 14 годин, на семінарські заняття – 10 годин, на самостійну роботу – 36 годин. Дисципліна вивчається із застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з одного змістовного модуля. Формою контролю є іспит. Предметом вивчення модулю основи охорони праці є фактори виробничого середовища, організаційно-технічні і санітарно-гігієнічні умови, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а також система правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці. Міждисциплінарні зв’язки: трудове право, право соціального забезпечення, адміністративне право, конституційне право. Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (модуль основи охорони праці) є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectбезпека життєдіяльностіuk_UA
dc.subjectохорона праціuk_UA
dc.subjectмодульне навчанняuk_UA
dc.subjectтеоретичні засадиuk_UA
dc.subjectправові основиuk_UA
dc.subjectпідприємствоuk_UA
dc.subjectдержавний наглядuk_UA
dc.subjectекономічні аспектиuk_UA
dc.subjectоснови техніки безпекиuk_UA
dc.subjectпожежна безпекаuk_UA
dc.titleБезпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи охорони праці) : метод. вказів. (рекоменд.) до вивч. навч.дисципл. для підгот. бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за спец. 073 «Менеджмент і адміністрування», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денного відділенняuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baylo_met_1_Print.pdf382.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.