Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27709
Title: Ландшафтне різноманіття басейну Березанського лиману
Other Titles: Landscape vаriety of basin of Berezansky lyman
Authors: Тарасенко, Владислав Олегович
Citation: Тарасенко, В. О. Ландшафтне різноманіття басейну Березанського лиману = Landscape variety of basin of Berezansky lyman : дипломна робота бакалавра / В. О. Тарасенко; наук. кер.: О. Г. Зелененко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т, Каф. фіз. географії та природокористування. – Одеса, 2019. – 50 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.040104 географія
ландшафти
Березанський лиман
історичний метод
Abstract: Об’єктом дослідження є басейн Березанського лиману. Предмет дослідження - ландшафти та ландшафтне різноманіття басейну Березанського лиману Метою дипломної роботи є встановлення особливостей ландшафтів та визначення ландшафтного різноманіття басейну Березанського лиману. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: - дослідити фізико – географічні особливості басейну Березанського лиману ; - визначити ландшафтну структуру та ландшафтне різноманіття території дослідження; - проаналізувати вплив природористування на стан ландшафтів та ландшафтне різноманіття басейну лиману.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27709
Appears in Collections:Геолого-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040104_Tarasenko_Vladyslav_Olehovych.doc1.doc58 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.