Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27692
Title: База геоданних штучних пляжів Одеського берегозахисного комплексу
Other Titles: Database of artifikal beaches of the Odessa defence of banks complex
Authors: Мартиненко, Миколай Васильович
Citation: Мартиненко, М. В. База геоданних штучних пляжів Одеського берегозахисного комплексу = Database of artifikal beaches of the Odessa defence of banks complex : Дипломна робота бакалавра / М. В. Мартиненко; наук. кер. О. Б. Муркалов; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т, Каф. фіз. географії та природокористування. – Одеса, 2019. – 73 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.040104 географія
штучні пляжі
фізико-географічні умови
створення ОБК
Abstract: Об’єктом дослідження виступають штучні пляжі ОБК. Предметом дослідження є параметри штучних пляжів ОБК: ширина, висота, форма профілю, планове положення, об'єм наносів, гранулометричний склад наносів та структура бази даних штучних пляжів. Для досягнення головної цілі роботи поставлені наступні завдання:  зібрати та проаналізувати фізико-географічні умови території;  розглянути сучасний стан та історію створення ОБК;  розробити структуру бази даних штучних пляжів ОБК;  провести польові дослідження штучних пляжів ОБК для встановлення їх параметрів: ширина, висота, форма профілю, планове положення, об’єм накопичених наносів, гранулометричний склад наносів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27692
Appears in Collections:Геолого-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040104_Martynenko _Mykola_Vasyl_ovych.doc1.doc93 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.