Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27681
Title: Дослідження дзета-потенціалів нанофлюїдів методами динамічного розсіяння світла
Other Titles: Research of nanofluids dzeta potentials using dynamic light scattering methods
Authors: Розізнаний, Михайло Віталійович
Citation: Розізнаний, М. В. Дослідження дзета-потенціалів нанофлюїдів методами динамічного розсіяння світла : дипломна робота магістра / М. В. Розізнаний. – Одеса, 2019. – 40 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 104 фізика та астрономія
особливості складу нанофлюїдів
методи дослідження дисперсних середовищ
моделювання кореляційної функції при визначенні дзета потенціалу
реалізація зворотної задачі при визначенні дзета потенціалу
виміри доплерівських сигналів
Abstract: Теорії подвійного електричного шару широко використовуються для інтерпретації поверхневих явищ. Однак не існує прямих методів вимірювання потенціалів на кордоні адсорбційного шару. Для кількісного визначення величини електричного заряду в подвійному електричному шарі широко використовується дзета-потенціал. Дзета-потенціал не дорівнює адсорбційному потенціалу або поверхневому потенціалу в подвійному електричному шарі. Проте, дзета-потенціал часто є єдиним доступним способом для оцінки властивостей подвійного електричного шару. Знання дзета-потенціалу важливо в багатьох областях виробничої та дослідницької діяльності. Важливість дзета-потенціалу полягає в тому, що його значення може бути пов'язано зі стійкістю колоїдних дисперсій. Дзета-потенціал визначає ступінь і характер взаємодії між частинками дисперсної системи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27681
Appears in Collections:Магістри МФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104_Roziznanyi Mykhailo Vitaliiovych_1.pdf304.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.