Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27625
Title: Поняття лінгвоментальності в україністиці: витоки і перспективи
Authors: Ковалевська, Тетяна Юріївна
Ковалевская, Татьяна Юрьевна
Kovalevska, Tetiana Yu.
Citation: Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: лінгвоментальність
україністика
етнічна ментальність
мисленнєва адекватність
Series/Report no.: ;Вип. 2.
Abstract: Питання етнічної ментальності і архетипності, які е найсуттєвішими в історико-філософському осмисленні етногенезу, для лінгвіста інтеріоризуються у феномені лінгвоментальності, теоретична розробка якої в українському мовознавстві пов’язується перш за все із славетним іменем О. О. Потебні. Наукову спадщину великого ученого можна кв;іліфікувати як підґрунтя антропоцентристських тенденцій у сучасних лінгвістичних дослідженнях, що стосуються аналізу мовної картини світу як ментально-вербальної об’єктивації універсуму в індивідуально-психічних, національно-специфічних та універсальнологічних мисленнєвих процесах.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27625
Appears in Collections:Записки з загальної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-9.pdf291.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.