Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27561
Title: 100-річчя УНР в об’єктиві суспільно-політичних видань («Радіо Свобода», «Українська правда» та «День»)
Other Titles: 100th anniversary of the UPR in the lens of the sociopolitical media (“Radio Svoboda”, “Ukayinska Pravda”, “Den”)
Authors: Кузьміна, Влада Анатоліївна
Citation: Кузьміна, В. А. 100-річчя УНР в об'єктиві суспільно-політичних видань ("Радіо Свобода", "Українська правда" та "День") = 100th anniversary of the UPR in the lens of the sociopolitical media (''Radio Svoboda'', ''Ukrayinska Pravda'',''Den'') : дипломна робота бакалавра / В. А. Кузьміна; наук. кер. О. І. Хобта; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. журналістики, реклами та медіакомунікацій. – Одеса, 2019. – 46 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.030301 журналicтика
історична тематика
історична проблематика
суспільно-політичне видання
Abstract: Актуальність дослідження. Історична тематика була, є і завжди буде актуальною для всього людства. Історія дозволяє вивчати, аналізувати досвід минулого, робити висновки щодо нього та прогнозувати майбутнє. Висвітлення історичної проблематики на сторінках суспільно-політичних видань є одним із завдань ЗМІ. Але сьогодні журналісти часто вдаються до недостатньо широкого її висвітлення, непрофесійного підходу до історичної теми, «перекручування» або навіть замовчування багатьох історичних фактів, до пропаганди, стають знаряддям маніпуляції суспільною свідомістю, провідниками певної ідеології.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27561
Appears in Collections:Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.030301_Kuz'mina_Vlada_Anatoliivna1.docx36.85 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.