Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27377
Title: China’s strategic partnership with Latin America countries: Brazil, Argentina and Venezuela
Other Titles: Стратегічне партнерство Китаю з країнами Латинської Америки: Бразилія, Аргентина, Венесуела
Стратегическое партнерство Китая со странами Латинской Америки: Бразилия, Аргентина, Венесуэла
Authors: Vakarchuk, Kateryna V.
Вакарчук, Катерина Василівна
Вакарчук, Катерина Васильевна
Citation: Міжнародні та політичні дослідження = Международные и политические исследования = Іnternational and Political Studies
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: China and Latin America
strategic partnership
bilateral relations
cooperation
Китай
Латинська Америка
стратегічне партнерство
двосторонні відносини
співробітництво
Латинская Америка
стратегическое партнерство
двусторонние отношения
сотрудничество
Series/Report no.: ;Вип. 32.
Abstract: The article analyzes China’s relationships with strategic partners in the Latin America region: Brazil, Argentina, and Venezuela. It describes the main spheres of cooperation. The basic principles in interstate relations are pragmatic approach despite political and ideological preferences. Brazil remains the biggest trade partner in the region, which makes current Brazilian president Bolsonaru anxious. Thanks to Chinese investments, Argentina realizes the biggest energy projects. The China-Venezuela relationship is built on somewhat different principles because apart from the Venezuelan oil exports to China, the latter allots significant credits in support of Venezuelan economy and personally Maduro.
У статті проаналізовані відносини Китаю зі стратегічними партнерами регіону Латинської Америки — Бразилією, Аргентиною і Венесуелою. Визначено напрямки співпраці, показано, що базовим у відносинах між державами залишається прагматичний підхід, незалежно від політичних та ідеологічних уподобань. Встановлено, що прихід до влади в 2000‑х рр. «Лівих режимів» в більшості країн Латинської Америки посилив китайську експансію в регіоні. У зовнішній політиці Китаю щодо країн Латинської Америки виділяються два типи стратегічного партнерства, перший тип — рівень асоціації або союзу, наприклад, форум Китай — СЕLAC, другий тип має всеосяжний характер, і такий тип відносин був встановлений з Бразилією, Аргентиною і Венесуелою. Після прийняття в 2013 році в Китаї стратегії «Один пояс і один шлях» Латинська Америка зайняла провідне місце у зовнішньополітичних пріоритетах Китаю, що привело до вкладення значних інвестицій в регіон з боку КНР. У формуванні відносин з країнами світу Китай застосовує тактику економічної експансії над політичною. Однак очевидно, що поглиблення відносин між Китаєм і країнами Латинської Америки має й ідеологічну основу, яскравим прикладом чого є відносини з Венесуелою. Особливістю китайсько-бразильських відносин є тісна співпраця двох країн в таких багатосторонніх форматах, як G-20 G-5 і БРІКС. Китай, до приходу Ж. Болсонару — президента Бразилії з 2019 року, був провідником інтересів Бразилії на міжнародній арені, прихильником її участі у формуванні міжнародного порядку денного та створенні нових механізмів глобальної участі в світових процесах. Бразилія залишається найбільшим торговельним партнером в регіоні, і збереження її економічної незалежності є предметом занепокоєння нового президента Бразилії, який заявляє про ймовірність виходу Бразилії з БРІКС і про введення обмеження на ввезення китайських товарів до Бразилії. В Аргентині китайські інвестиції задіяні в найбільших енергетичних проектах, що демонструє міцні позиції Китаю в аргентинській економіці на найближчі роки. Відносини Китаю з Венесуелою є особливо міцними, окільки підтримуються не тільки економічними інтересами, а й ідейно-політичною близькістю двох країн.
В статье проанализированы отношения Китая со стратегическими партнерами региона Латинской Америки — Бразилией, Аргентиной и Венесуэлой. Определены направления сотрудничества, показано, что базовым в отношениях между государствами остается прагматичный подход, независимо от политических и идео- логических предпочтений. Установлено, что приход к власти в 2000‑х гг. «левых режимов» в большинстве стран Латинской Америки усилил китайскую экспансию в регионе. Во внешней политике Китая в отношении стран Латинской Америки выделяется два типа стратегического партнерства, первый тип на уровне ассоциации или союза, например, форум Китай — СЕLAC, второй тип имеет всеобъемлющий характер, и такой тип отношений был установлен с Бразилией, Аргентиной и Венесуэлой. После принятия в 2013 году в Китае стратегии «Один пояс и один путь» Латинская Америка заняла ведущее место во внешнеполитических приоритетах Китая, что привело к вложению значительных инвестиций в регион со стороны КНР. В формировании отношений со странами мира Китай применяет тактику экономической экспансии над политической. Однако очевидно, что углубление отношений между Китаем и странами Латинской Америки имеет и идеологическую основу, ярким примером чего служат отношения с Венесуэлой. Особенностью китайско-бразильских отношений является тесное сотрудничество двух стран в таких многосторонних форматах, как G-20 G-5 и БРИКС. Китай, до прихода Ж. Болсонару — президента Бразилии с 2019 года, был проводником интересов Бразилии на международной арене, сторонником ее участия в формировании международной повестки дня и создании новых механизмов глобального участия в мировых процессах. Бразилия остается крупнейшим торговым партнером в регионе, и сохранение её экономической независимости является предметом беспокойства нового президента Бразилии, который заявляет о вероятности выхода Бразилии из БРИКС и о введении ограничения ввоза китайских товаров в Бразилию. В Аргентине китайские инвестиции задействованы в крупнейших энергетических проектах, что демонстрирует прочные позиции Китая в аргентинской экономике на ближайшие годы. Отношения Китая с Венесуэлой являются особенно прочными, поддерживаются не только экономическими интересами, но и идейно-политической близостью.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27377
Other Identifiers: UDC 372.8(510):[(81)+(82)+(87)]
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-37.pdf205.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.