Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27360
Title: Порівняльний аналіз ігрової концепції Й. Гейзинги та Х. Ортега-і-Гассета
Authors: Яковенко, Вероніка Сергіївна
Citation: Яковенко, В. С. Порівняльний аналіз ігрової концепції Й. Гейзинги та Х. Ортега-і-Гассета : дипломна робота бакалавра / В. С. Яковенко. – Одеса, 2019. – 45 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.020101 культурологія
ігрова концепція
Й. Гейзинги
Х. Ортег-і-Гассет
Abstract: Об’єктом дослідження є феномен гри, тобто гра як специфічний фактор культури. Предметом дослідження є порівняння сутності і сенсу феномена гри у філософській теорії Й. Гейзинги та Х. Ортега-і-Гассета. Мета роботи – виявити основні тези існування та розвитку концепції гри у роботах Й. Гейзинги та Х. Ортега-і-Гассета. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: • Визначити сутність і роль гри у культурі; • Виділити основні ігрові концепції початку ХХ століття • Проаналізувати сутність концепції граючої людини в творах Й. Гейзинги; • Показати основні тези ігрової концепції Х. Ортега-і-Гассета; • Виділити спільні положення та розбіжності у концепції гри Й. Гейзинги та Х. Ортега-і-Гассета. В роботі використані такі методи: − культурно-історичний метод; − метод компаративного аналізу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27360
Appears in Collections:Факультет історії та філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.020101_Yakovenko Veronika Serhiivna_1.pdf161.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.