Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27319
Title: Міські голови Одеси другої половині ХІХ – початку ХХ ст.: просопографічний портрет
Other Titles: The mayors of Odesa from the second half of the nineteenth century to the beginning of the twentieth century: a prosopographic portrait
Authors: Герасименко, Вікторія Вікторівна
Citation: Герасименко, В. В. Міські голови Одеси другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: просопографічний портрет = The mayors of Odesa from the second hald of the nineteenth century to the beginning of the twentieth century: a prosopographic portrait : дипломна робота магістра / В. В. Герасименко; наук. кер. Т. Г. Гончарук; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Каф. історії України. – Одеса, 2018. – 118 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 032 історія та археологія
міське самоврядування
історіографія
міський голова
соціально-економічний розвиток міста
Abstract: Мета дослідження полягає у вивченні попередніх та сучасних праць істориків, політиків, культурних діячів і наявних документів, преси та оповідних джерел, що допоможуть відновити картину історії міського самоврядування через очільників Одеси. У зв’язку з поставленою метою в роботі реалізуються наступні завдання: - дослідити стан вивчення історіографією особистостей та діяльності міських голів; - виявити і доповнити відомості про життя очільників міста Одеси в зазначений період; - проаналізувати джерельні дані для отримання докладнішої інформації про діяльність мерів; - визначити внесок міських голів у розвиток Одеси та південного краю у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.; - вказати подальшу необхідність вивчення питань діяльності міського самоврядування через персоналії. Об’єктом дослідження є історія міського самоврядування Одеси другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Предметом дослідження є міські голови та їх діяльність.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27319
Appears in Collections:Факультет історії та філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032_Herasymenko Viktoriia Viktorivna_1.pdf275.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.