Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27318
Title: Форми репрезентації пам’яті в болгарських поселеннях Буджаку
Other Titles: Forms of memory representation in Bulgarian settlements of Budzhak
Authors: Гажева, Людмила Дмитрівна
Citation: Гажева, Л. Д. Форми репрезентації пам'яті в болгарських поселеннях Буджаку = Forms of memory representation in Bulgarian settlements of Budzhak : дипломна робота магістра / Л. Д. Гажева; наук. кер. О. А. Прігарін; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Каф. археології та етнології України. – Одеса, 2018. – 89 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 032 історія та археологія
болгарське поселення
Буджак
«історична пам’ять»
болгарська культура
Abstract: Метою роботи є виявлення особливостей та форм репрезентації пам’яті в болгарських поселеннях Буджаку. Згідно з метою визначено наступні завдання: 1. Проаналізувати погляди та напрацювання теоретиків «історичної пам’яті»; 2. Розглянути основні інститути репрезентації пам’яті болгар Буджаку; 3. Дослідити значення та місце музею серед «місць пам’яті»; 4. Простежити особливості репрезентації болгарської культури в історико – краєзнавчих музеях Болградського, Тарутинського та Саратського районів Одеської області. Об'єктом дослідження є феномен «історичної пам’яті». Предмет роботи складають інститути пам’яті болгар Буджаку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27318
Appears in Collections:Факультет історії та філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032_Hazheva Liudmyla Dmytrivna_1.pdf258.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.