Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27316
Title: Суспільна функція наскельного живопису ранньопервісної доби
Other Titles: Social function of rock painting in the early primitive era
Authors: Бобко, Аліна Сергіївна
Citation: Бобко, А. С. Суспільна функція наскельного живопису ранньопервісної доби = Social function of Early Prehistoric cave painting : дипломна робота магістра / А. С. Бобко; наук. кер. О. В. Сминтина; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Каф. археології та етнології України. – Одеса, 2018. – 87 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 8.02030201 історія
наскельний живопис
ранньопервісна доба
печери Європи
Abstract: За мету мого дослідження поставлено виявити та з’ясувати закономірності відображення зовнішнього середовища та життєдіяльності людини у наскальному живописі, дослідити суспільну функцію наскального живопису на обраних мною регіонах, та прослідкувати за наявністю спільних рис або відмінностей цих функцій. Для реалізації поставленої мети виникають такі завдання: виявити ступінь вивченості теми, проаналізувати джерельну базу, знайти закономірності спочатку в окремих регіонах Євразії та Африки, потім порівняти отримані результати, з’ясувати або спростувати залежність та суспільне значення різних наскальних зображень від їхнього місце розташування. Об’єктом мого дослідження є безпосередні наскальні зображення печер з обраних мною регіонів. Предметом дослідження є вивчення відображених у малюнках флори, фауни, оточуючого середовища, різних сторін з життя первісної людини
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27316
Appears in Collections:Факультет історії та філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.02030201_Bobko Alina Serhiivna_1.pdf212.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.