Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27315
Title: Роль Святогірського чоловічого монастиря в релігійному житті України (ХІХ – початок ХХ ст.)
Other Titles: The role of the St. Svyatogorsky monastery in the religious life of Ukraine (XIX – the beginning of the XX century)
Authors: Бамбуля, Ганна Юріввна
Citation: Бамбуля, Г. Ю. Роль Святогірського чоловічого монастиря в релігійному житті України (XIX-початок XX ст.) = The role of the St. Svyatogorsky monastery in the religious life of Ukraine (XIX-the beginning of the XX century) : дипломна робота спеціаліста / Г. Ю. Бамбуля; наук. кер. Н. М. Діанова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Каф. історії України. – Одеса, 2018. – 78
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 7.02030201 історія
Святогірська обитель
господарсько-економічна діяльность монастиря
культурно-просвітницька робота
Abstract: Мета роботи полягає у всебічному дослідженні діяльності Святогірського Успенського чоловічого монастиря в ХІХ – на початку ХХ ст. та його ролі в релігійно-культурному та соціально-економічному житті краю. Для досягнення мети ставились наступні наукові завдання: - проаналізувати джерельну базу дослідження; - охарактеризувати стан розробки проблеми в науковій літературі; - з’ясувати історичне значення діяльності Святогірського чоловічого монастиря на різних етапах його існування; - розглянути роль родини Потьомкіних у процесі відродження Святогірської обителі; - дослідити роль духовенства у розбудові Святогірського монастиря; - розкрити особливості господарсько-економічної діяльності монастиря; - проаналізувати культурно-просвітницьку роботу Святогірської обителі. Об’єктом дослідження є Святогірський Успенський чоловічий монастир. Предметом дослідження є процес відродження і розбудови монастиря та його внесок у релігійний, культурний та соціально-економічний розвиток України.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27315
Appears in Collections:Факультет історії та філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.02030201_Bambulia Hanna Yuriivna_1.pdf195.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.