Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27314
Title: Британська імперія міжвоєнного часу: провідні тенденції розвитку (1919-1939 рр.)
Authors: Шевцов, Олександр Сергійович
Citation: Шевцов, О. С. Британська імперія міжвоєнного часу: провідні тенденції розвитку (1919-1939 рр.) = Britich empire the interwar period: leading tendentious of development (1919-1939) : дипломна робота магістра / О. С. Шевцов; наук. кер. О. Б. Дьомін; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Каф. нової та новітньої історії. – Одеса, 2018. – 69 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.020302 історія
Британска імперія
Перша Світова війна
курс Великобританії
домініони
Abstract: Актуальність роботи зумовлена тим, що дослідження подій в післявоєнній Британській імперії, віднесених від теперішнього часу майже на 100 років, досі складає великий інтерес не лише в суто академічному ключі, а й в практичному плані. Оскільки перерозподіл сфер впливу і вагомості окремих складових будь-якої достатньо великої системи, а таку безсумнівно являла собою Великобританія сама, а тим більше зі Співдружністю націй, проходить постійно, і дає певну уяву про особливості механізму контролю і керування в державних утвореннях, то знання подібних закономірностей може бути застосоване у відношенні до явищ сучасного політичного світоустрою. Хронологічні межі роботи більшою частиною охоплюють період з 1919 р. по 1939 р., але деякі потрібні для розгляду теми події відносяться до часів трохи раніше і пізніше заявленого проміжку часу. Географічні рамки роботи – території Британської імперії після закінчення Першої Світової війни і до початку Другої Світової війни. Об’єкт дослідження: Британська імперія та її еволюція у міжвоєнний період.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27314
Appears in Collections:Факультет історії та філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.020302_Shevtsov Oleksandr Serhiiovych_1.pdf208.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.