Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27313
Title: Фольклорне підґрунтя кінематографу С. Параджанова
Other Titles: Folklore soil of the cinema of S. Parajanov
Authors: Говоруха, Аліна Володимирівна
Citation: Говоруха, А. В. Фольклорне підґрунтя кінематографу С. Параджанова = Folklore soil of the cinema of S. Parajanov : дипломна робота бакалавра / А. В. Говоруха; наук. кер. О. І. Лопуга; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Каф. культурології. – Одеса, 2018. – 52 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.020101 культурологія
фольклорне підґрунтя
кінематограф
національна культура
режисерський стиль
Abstract: Метою роботи є дослідження творчого доробку С. Параджанова та інших представників українського поетичного кінематографу. Для її реалізації необхідно вирішити ряд завдань: - визначити поняття та сутність фольклору як невід’ємної складової національної культури; - окреслити фольклорні традиції у кінематографі; - на прикладі Росії, Індії і Японії продемонструвати вплив фольклорних традицій на своєрідність сучасного кіномистецтва цих країн; - виділити риси «поетичності» у національному кінематографі; - виділити та систематизувати вітчизняні кінодоробки у яких виявився феномен «поетичності»; - визначити періоди виникнення, піднесення та спаду українського поетичного кінематографу ХХ ст.; - дослідити творчість С. Параджанова – найяскравішого представника українського поетичного кіно; - проаналізувати фільми Параджанова та виділити фольклорні мотиви, які демонструють приналежність творчості митця до формування феномену «поетичного кіно» в українській культурі; - розкрити передумови розвитку та становлення українського поетичного кіномистецтва. Об’єктом дослідження постає заснований на фольклорних мотивах український поетичний кінематограф.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27313
Appears in Collections:Факультет історії та філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.020101_Hovorukha Alina Volodymyrivna_1.pdf187.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.