Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27312
Title: Комплексоутворення Mo(VI) з деякими галогенпохідними перхлорату 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбензопірилію у розчинах
Other Titles: Complexation of Mo(VI) with some halogen derivates of 6,7-dihydroxy-2-phenyl-4-methylbenzopyrilium perchlorate in solution
Authors: Жеребко, Марія Вікторівна
Citation: Жеребко, М. В. Комплексоутворення Мо(VI) з деякими галогенпохідними перхлорату 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбензопірилію у розчинах / М. В. Жеребко. – Одеса, 2019. – 40 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.040101 хімія
Молібден(VI)
перхлорати 6,7-дигідроксобензопірилію
комплексоутворення
хіміко-аналітичні характеристики
спектрофотометрія
Abstract: Мета роботи: вивчення взаємодії та встановлення хіміко-аналітичних характеристик комплексів Mo(VI) з новими галогенпохідними перхлорату 6,7-дигідроксобензопірилію. В результаті даної роботи оптимізовані умови утворення аналітичних форм Молібдену(VI) з новими галогенпохідними перхлорату 6,7-дигідроксибензопірилію. Показано, що введення в молекулу реагенту галогенів зсуває рНопт комплексоутворення в кислу область тим сильніше, чим електронегативнішим є галоген. Молярний коефіцієнт світлопоглинання збільшується у ряду МФДОХ – Cl-МФДОХ – Br-МФДОХ, що пов’язано з утяжченням молекули реагенту. Можлива область застосування: визначення мікрокількостей Молібдену(VI) в об’єктах різної природи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27312
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102_Zherebko Mariia Viktorivna_1.pdf274.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.