Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯбанжи, Тетяна Степанівна-
dc.date.accessioned2020-02-27T08:55:06Z-
dc.date.available2020-02-27T08:55:06Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЯбанжи, Т. С. Германій - лантанідні комплекси з 1-гідроксиетилідендифосфоновою кислотою та 1,10- фенантроліном : дипломна робота бакалавра / Т. С. Ябанжи. – Одеса, 2019. – 39 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27309-
dc.description.abstractДипломна робота виконана на кафедрі загальної хімії та полімерів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і присвячена дослідженню особливостей формування лантанід-германієвих комплексів з 1-гідроксиетилідендифосфоновою кислотою та 1,10-фенантроліном Мета роботи: визначення шляхів отримання, встановлення складу , структури та властивостей різнометально - різнолігандних комплексів германію і рідкоземельних металів (Pr, Nd, Dy, Ho, Tm, Lu) з 1-гідроксиетилідендифосфо-новою кислотою та 1,10-фенантроліном. Розроблено методики, вперше синтезовано 6 гідроксиетилідендифосфонатолантанідгерманатних комплексів (Pr(I); Nd(II); Dy(III); Ho(IV); Tm(V); Lu(VI)) з 1,10-фенантроліном. Проведено їх дослідження сукупністю сучасних фізико-хімічних методів, встановлено склад. Визначено термічну стійкість вказаних координаційних сполук , наявність та кількість кристалізаційних молекул води, характер терморозкладу , утворення в якості кінцевого продукту суміші GeP2O7 та Ln2O3. Проведено аналіз ІЧ-спектрів I-VI та зафіксовано смуги, що належать повністю депротонованій формі hedph4-, яка разом з оксо- та гідроксогрупами виконує місткову функцію і проявляє себе як тетрадентаний хелатуючий ліганд. Встановлено, що комплекси I-VI за типом формування, будовою – подібні між собою, є координаційними полімерами, складаються з гексамерного оксиетилідендифосфонатогерманатного аніону та фрагменту з координаційним вузлом [LnN4O4]. Отримані комплекси перспективні для подальшого дослідження їх в якості біологічно активних речовин.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.subjectгерманійuk_UA
dc.subjectлантанідиuk_UA
dc.subject1-гідроксиетилідендифосфонова кислотаuk_UA
dc.subject1,10-фенантролінuk_UA
dc.subjectкоординаційні сполукиuk_UA
dc.titleГерманій – лантанідні комплекси з 1-гідроксиетилідендифосфоновою кислотою та 1,10-фенантроліномuk_UA
dc.title.alternativeComplexes of germanium – lantanide with 1 – hydroxyethylidendiphosphonic acid and 1, 10 – phenanthrolineuk_UA
dc.typeDiplomasuk_UA
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040101_Yabanzhy Tetiana Stepanivna_1.pdf764.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.