Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27309
Title: Германій – лантанідні комплекси з 1-гідроксиетилідендифосфоновою кислотою та 1,10-фенантроліном
Other Titles: Complexes of germanium – lantanide with 1 – hydroxyethylidendiphosphonic acid and 1, 10 – phenanthroline
Authors: Ябанжи, Тетяна Степанівна
Citation: Ябанжи, Т. С. Германій - лантанідні комплекси з 1-гідроксиетилідендифосфоновою кислотою та 1,10- фенантроліном : дипломна робота бакалавра / Т. С. Ябанжи. – Одеса, 2019. – 39 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: германій
лантаніди
1-гідроксиетилідендифосфонова кислота
1,10-фенантролін
координаційні сполуки
Abstract: Дипломна робота виконана на кафедрі загальної хімії та полімерів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і присвячена дослідженню особливостей формування лантанід-германієвих комплексів з 1-гідроксиетилідендифосфоновою кислотою та 1,10-фенантроліном Мета роботи: визначення шляхів отримання, встановлення складу , структури та властивостей різнометально - різнолігандних комплексів германію і рідкоземельних металів (Pr, Nd, Dy, Ho, Tm, Lu) з 1-гідроксиетилідендифосфо-новою кислотою та 1,10-фенантроліном. Розроблено методики, вперше синтезовано 6 гідроксиетилідендифосфонатолантанідгерманатних комплексів (Pr(I); Nd(II); Dy(III); Ho(IV); Tm(V); Lu(VI)) з 1,10-фенантроліном. Проведено їх дослідження сукупністю сучасних фізико-хімічних методів, встановлено склад. Визначено термічну стійкість вказаних координаційних сполук , наявність та кількість кристалізаційних молекул води, характер терморозкладу , утворення в якості кінцевого продукту суміші GeP2O7 та Ln2O3. Проведено аналіз ІЧ-спектрів I-VI та зафіксовано смуги, що належать повністю депротонованій формі hedph4-, яка разом з оксо- та гідроксогрупами виконує місткову функцію і проявляє себе як тетрадентаний хелатуючий ліганд. Встановлено, що комплекси I-VI за типом формування, будовою – подібні між собою, є координаційними полімерами, складаються з гексамерного оксиетилідендифосфонатогерманатного аніону та фрагменту з координаційним вузлом [LnN4O4]. Отримані комплекси перспективні для подальшого дослідження їх в якості біологічно активних речовин.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27309
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040101_Yabanzhy Tetiana Stepanivna_1.pdf764.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.