Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27308
Title: Малатогерманатна кислота, її супрамолекулярні солі з ніацином, ніацинамідом та їх антигіпоксична активність
Other Titles: Malatogermanate acid, its supramoleculare salts with niacin, niacinamide and their antihypoxic activity
Authors: Вернигора, Ірина Миколаївна
Citation: Вернигора, І. М.. Малатогерманатна кислота, її супрамолекулярні солі з ніацином, ніацинамідом та їх антигіпоксична активність : дипломна робота бакалавра / І. М. Вернигора. – Одеса, 2019. – 38 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.040101 хімія
германій
яблучна, малатогерманатна кислота
ніацин
ніацинамід
супрамолекулярні солі
антигіпоксична активність
Abstract: Дипломна робота виконана на кафедрі загальної хімії та полімерів в рамках наукової тематики кафедри «Структурно-функціональні принципи генерації нових матеріалів для технічного і біомедичного призначення на основі металокомплексів органічних хелантів» (№ держреєстрації 0116U001493). Мета роботи - синтез, дослідження складу і будови онієвих сполук малатогерманатної кислоти з ніацином, ніацинамідом та вивчення їх антигіпоксичної активності. Синтезовано малатогерманатну кислоту (I) та розроблено нові методики синтезу на її основі супрамолекулярних солей з ніацином та ніацинамідом: (HNic)2[Ge(Mal)2] (II), (HNad)2[Ge(Mal)2] (III). Встановлено, що сполука II проявляє більшу профілактичну ефективність за умов гострої гіпоксії з гіперкапнією в порівнянні з відомим антигіпоксантом Пентоксифіліном та сполуками I, III. Можлива галузь застосування: в якості субстанцій лікарських засобів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27308
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040101_Vernyhora Iryna Mykolaivna_1.pdf201.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.