Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27307
Title: Вплив кислотності середовища на сорбцію левофлоксацину оксидами алюмінію(III) та силіцію(IV)
Other Titles: Effect of acidity of the medium on the sorption of levofloxacin with aluminum(III) and silicium(IV) oxides
Authors: Устименко, Єлизавета Ігорівна
Citation: Устименко, Є. І. Вплив кислотності середовища на сорбцію левофлоксацину оксидами алюмінію (ІІІ) та силіцію (IV) : дипломна робота бакалавра / Є. І. Устименко. – Одеса, 2019. – 60 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.040101 хімія
антибіотик
левофлоксацин
оксиди Al(III) (кисл., нейтр., осн.)
оксиди Si(IV) (СГ 5/40, ДМХСА, аеросил А-300)
Abstract: Дипломна робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Одеського Національного Університету імені І.І. Мечникова присвячена дослідженню особливостей адсорбційного вилучення мікрокількостей левофлоксацину,- антибіотика класу фторхінолонів, оксидами Al(III) та Si(IV). Робота є частиною та логічним продовженням наукових досліджень, що проводяться за тематикою кафедри «Розробка фізико-хімічних основ вибірковості сорбційного вилучення і визначення мікрокількостей неорганічних та органічних речовин». Мета роботи: вивчення адсорбційної активності оксидів алюмінію(III) з різними кислотно-основними властивостями (кислого, основного, нейтрального) та гідратованих оксидів силіцію(IV) (силікагелю СГ 5/40, аеросилу А-300, диметилдихлорсиланаеросилу) до левофлоксацину. Оптимізовано умови сорбційного вилучення антибіотиків, вивчено механізм сорбційного вилучення за допомогою порівняльного аналізу форм ізотерм, досліджено міцність адсорбційного закріплення антибіотиків на поверхні гідратованих оксидів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27307
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040101_Ustymenko Yelyzaveta Ihorivna_1.pdf214.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.