Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27306
Title: Міцелярно-екстракційне концентрування та спектрофотометричне визначення Мо(VI) з перхлоратом 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилію
Other Titles: Cloiud point preconcentration and spectrophotometric determination of Mo(VI) with 6,7-dihydroxy-2,4-diphenylbenzopyrilium perchlorate
Authors: Синєвид, Анастасія Сергіївна
Citation: Синєвид, А. С. Міцелярно-екстракційне концентрування та спектрофотометричне визначення Mo(VI) з перхлоратом 6,7 - дигідрокси - 2,4-дифенілбензопірилію : дипломна робота бакалавра / А. С. Синєвид. – Одеса, 2019. – 47 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.040101 хімія
Mo(VI)
тритон Х-100
хлорид 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилію
комплексоутворення
спектрофотометрія
міцелярна екстракція
Abstract: Кваліфікаційна робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і присвячена дослідженню умов міцелярно-екстракційного вилучення з подальшим спектрофотометричним визначенням Mo(VI) з перхоратом 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилію. Робота є частиною наукових досліджень, що проводяться за темою кафедри № 145 «Обґрунтування вибору методів концентрування, розділення та визначення мікрокількостей речовин з близькими фізико-хімічними властивостями», (№ держ. реєстрації 0115/U001937). Мета роботи: дослідження умов взаємодії Мо(VI) з перхлоратом 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилію, вивчення впливу неіоногенних ПАР на умови комплексоутворення, а також оптимізація умов утворення міцелярної фази на основі Тритону Х-100 та вилучення в збагачену міцелами ПАР фазу аналітичної форми. В результаті даної роботи оптимізовані умови утворення аналітичної форми Мо(VI) з перхлоратом 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилію та досліджено особливості її вилучення в міцелярну фазу тритону Х-100. Розроблено методику визначення Мо(VI) у водах та фармацевтичних препаратах (полівітамінах). Можлива область застосування: визначення мікрокількостей Mo(VI) в об’єктах різної природи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27306
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040101_Synievyd Anastasiia Serhiivna_1.pdf252.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.