Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27304
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСоколова, Таїсія Ігорівна-
dc.date.accessioned2020-02-27T07:27:37Z-
dc.date.available2020-02-27T07:27:37Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationСоколова, Т. І. Змішанолігандні ксиларатогерманати мангану(ІІ), цинку(ІІ) з 1,10-фенантроліном та 2,2-біпіридином : дипломна робота бакалавра / Т. І. Соколова. – Одеса, 2019. – 39 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27304-
dc.description.abstractРозроблено методики та синтезовано гетерометальні змішанолігандні ксиларатогерманати з комплексними катіонами Mn2+ та Zn2+ з 1,10-фенантроліном, 2,2ʹ-біпиридином, встановлено їх склад. Досліджено термічну стійкість I-IV, визначено, що їх термоліз відбувається подібно, носить складний характер включає стадії видалення в газову фазу молекул розчинника та окислювальної термодеструкції, що завершується утворенням кінцевого продукту – суміші оксидів відповідних металів та діоксиду германію. Визначено методом ІЧ-спектроскопії форму і спосіб координації HXylar4- до кожного атому германію в тетрамерному аніоні: участь у зв’язуванні двох карбоксилатних та двох алкоголятних груп та відсутність в координації однієї гідроксильної групи, зафіксовано наявність двох різних форм германію (Ge4+ , GeOH3+). Доведено, що кожний атом германію, координує одну HXylar4-, що виконує місткову функцію, за рахунок якої утворюється центросиметричний тетраядерний комплексний аніон: [Ge4(OH)2(-OH)2(-HXylar)4]4-. Встановлено, що заряд тетрамерного аніону компенсують два комплексні октаедричні катіони: [Mn(phen)3]2+ (I), [Mn(bipy)3]2+ (II), [Zn(phen)3]2+ (III) [Zn(bipy)3]2+ (IV). Відбувається утворення координаційних сполук катіон-аніонного типу, що підтверджується сукупністю даних елементного аналізу, термогравіметрії, ІЧ спектроскопії та РСА комплексу III. Проведено порівняння I-IV з раніше дослідженими подібними ксиларатогерманатами з іншими комплексними катіонами 3d-металів, з 1,10-фенантроліном і 2,2'-біпиридином, на підставі чого встановлено їх аналогію у складі і будові.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.subject6.040101 хіміяuk_UA
dc.subjectкомплекс германіяuk_UA
dc.subjectксиларова кислотаuk_UA
dc.subject1,10-фенантролінuk_UA
dc.subject2,2ʹ-біпиридинuk_UA
dc.subjectцинкuk_UA
dc.subjectманганuk_UA
dc.titleЗмішанолігандні ксиларатогерманати мангану(II), цинку(II) з 1,10-фенантроліном та 2,2'-біпіридиномuk_UA
dc.title.alternativeDifferent-ligand xylaratogermanate of manganese(II), zinc(II) with 1,10-phenanthroline and 2,2'-bipyridineuk_UA
dc.typeDiplomasuk_UA
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040101_Sokolova Taisiia Ihorivna_1.pdf729.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.