Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27303
Title: Вплив складу та будови комплексів Sn(IV) з саліцилоїлгідразонами ароматичних альдегідів на антивірусну активність модифікованого ліпополісахариду Pseudomonas chlororaphis subsp. Аureofaciens
Other Titles: Influence of composition and structure of Sn(IV) complexes with salicyloylhydrazones of aromatic aldehydes on antiviral activity of modified lipopolysaccharide Pseudomonas chlororaphis subsp. Aureofaciens
Authors: Слухаєвська, Марина Миколаївна
Citation: Слухаєвська, М. М. Вплив складу та будови комплексів Sn(IV) з саліцилоїлгідразонами ароматичних альдегідів на антивірусну активність модифікованого ліпосахариду Pseudomonas chlororaphis subsp. Aureofaciens : дипломна робота бакалавра / М. М. Слухаєвська. – Одеса, 2019. – 43 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.040101 хімія
гідразони
комплекси Sn(IV)
антивірусна дія
ліпополісахарид Р. chlororaphis
Abstract: Дипломна робота виконана на кафедрі загальної хімії та полімерів та присвячена синтезу саліцілоїлгідразонів R-заміщенних бензойного альдегіду (R=4-Br;4-OCH3;4-OH), а також синтезу відповідних комплексів стануму(IV), встановлення їх будови та вивчення антивірусної активності. Методами елементного аналізу, термогравіметрії, мас спектрометрії, ПМР та ІЧ-спектроскопії доведено, що при взаємодії SnCl4 з саліцилоїлгідразонами R-заміщених бензойного 2-OH-HB-Rb (R=4-Br , 4-OH, 4-OCH3) альдегіду були отримані комплекси однакового складу з мольним співвідношенням Sn : гідразон : Cl = 1:1:4 складу: [SnCl4(2-OH-HB-Rb)] ·nCH3CN, где R=4-Br(I) , 4-OH (II), 4-OCH3 (III); n=1, 0, 1 – відповідно, в яких реалізується бідентатна O(C=O)-N(CH=N) координація амідної форми ліганду і утворюється координаційний вузел SnCl4ON.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27303
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.040101_Slukhaievska Maryna Mykolaivna_1.pdf227.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.