Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27302
Title: Твердофазно-спектрофотометричне визначення молібдену з використанням катіоніту КУ-2-8 модифікованим хлорид 6,7-дигідрокси-2-метил-4-фенілбензопіриліем
Other Titles: Solid-phase spectrophotometric determination of molybdenum using CU-2-8 modified with 6,7-dihydroxy-2-2methyl-4-phenylbenzopyrylium chloride
Authors: Жуковецька, Олена Михайлівна
Citation: Жуковецька, О. М. Твердофазно-спектрофотометричне визначення молібдену з використанням катіоніту КУ-2-8 модифікованим хлорид 6,7-дигідрокси-2-метил-4-фенілбензопіриліем : дипломна робота магістра / О. М. Жуковецька. – Одеса, 2019. – 57 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 102 хімія
хлорид 6,7-дигідрокси-2-метил-4-фенілбензопірилій
катіонообмінник КУ-2-8
модифікація
молібден
твердофазно-спектрофотометрия
Abstract: Дипломна робота виконана на кафедрі аналітичної та токсикологічної хімії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова і присвячена дослідженню особливостей сорбційного вилучення молібдену хлорид 6,7-дигідрокси-2-метил-4-фенілбензопірилій хлоридом, іммобілізованому на КУ-2-8. Робота є частиною та логічним продовженням наукових досліджень, що проводяться за важливішою тематикою кафедри НДР №145 «Обґрунтування вибору методів концентрування, розділення та визначення мікрокількостей речовин з близькими фізико-хімічними властивостями» (номер держ. реєстрації 0115/U001937). Мета роботи: встановлення особливостей твердофазно-спектрофотометричного визначення молібдену на поверхні органополімерного сорбенту КУ-2-8 модифікованим 6,7-дигідрокси-2-метил-4-фенілбензопірилій хлоридом. Досліджено механізм вилучення молібдену модифікованою поверхнею КУ-2-8 у статичних та динамічних умовах. Шляхом обробки отриманих експериментальних даних розраховані масообмінні та термодинамічні параметри сорбційної системи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27302
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102_Zhukovetska Olena Mykhailivna_1.pdf295.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.