Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27300
Title: Ретроспективний аналіз наукометричних показників методів аналізу фітосировини на антоціани
Other Titles: Retrospective analysis of naucometric indicators of antocyanes analysis methods in plant raw matherials
Authors: Ватанська, Тетяна Вадимівна
Citation: Ватанська, Т. В. Ретроспективний аналіз наукометричних показників методів аналізу фітосировини на антоціани : дипломна робота магістра / Т. В. Ватанська. – Одеса, 2019. – 63 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 102 хімія
хроматографічний метод
антоціани
рослинна сировина
Abstract: Кваліфікаційна робота виконана на кафедрі фармакології та технології ліків факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і присвячена актуальній темі – дослідженню частоти використання хроматографічних методів для визначення антоціанів в рослинній сировині. Метою роботи є моніторинг хроматографічних методів для визначення антоціанів в рослинній сировині за допомогою наукометричного методу підрахунку кількості публікацій. У результаті дослідження створено електронну базу даних, яка є результатом накопичення та вивчення первинних джерел про методи визначення антоціанів за період з 2008 по 2019 рік. Електронна база даних складається з декількох позицій, публікації поділяли за їх видом: монографії, огляди, статі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27300
Appears in Collections:Хімічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102_Vatanska Tetiana Vadymivna_1.pdf370.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.