Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27207
Title: Фінанси підприємств
Authors: Нікола, Світлана Олегівна
Никола, Светлана Олеговна
Nikola, Svitlana O.
Citation: Фінанси підприємств : навч. посіб. – ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – 206 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: фінанси підприємства
грошові розрахунки
грошові надходження
оподаткування підприємств
обігові кошти
кредитування підприємств
основні фонди підприємства
фінансовий стан підприємства
Abstract: Протягом останнього десятиліття в Україні закінчився перехід до міжнародних стандартів фінансової роботи, обліку і фінансової звітності на підприємствах. У ході цього процесу докорінно реформовані відповідні національні стандарти, фінансова система України перейшла на новий глобальний рівень, на якому бар’єри на шляху міжнародної інвестиційної, операційної і кредитно-депозитної діяльності або цілком відсутні, або зведені до мінімуму. І саме тому, незважаючи на велику кількість якісних підручників та посібників у галузі фінансів підприємств, автором викладено власний погляд на особливості сучасних фінансових систем, запропоновано нові підходи щодо вирішення складних питань з підвищення соціально-економічного рівня життя населення, визначено подальші шляхи інтеграції економіки України у світовий фінансовий ринок. Навчальний посібник містить систематизований виклад теоретичних і практичних питань щодо складу, структури і управління фінансами сучасних підприємств. Користування посібником допоможе студентам у засвоєнні програмного матеріалу навчальної дисципліни «Фінанси підприємств». На допомогу студентам наприкінці кожного розділу посібника наводяться: основна рекомендована література, рекомендована додаткова література, контрольні запитання, проблемні запитання, тематика індивідуальних завдань (есе), тести для перевірки знань. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Фінанси підприємств».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27207
ISBN: 978-617-689-357-8
Other Identifiers: УДК 336.025-047.64:334.7 (075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finance_pidprimstv.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.