Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27131
Title: Методичні основи підготовки майбутнього вчителя географії із застосуванням інтерактивних технологій
Authors: Адобовська, Марія Володимирівна
Адобовская, Мария Владимировна
Adobovska, Mariya V.
Citation: Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. (Одеса ,10-11 жовт. 2019 р.). – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні основи
вчитель географії
інтерактивні технології
Abstract: Перехід вищої професійної педагогічної освіти на нові стандарти передбачає використання компетентнісного підходу, який надає підготовці вчителя географії практико-орієнтовану спрямованість, орієнтує на оволодіння студентами професійною компетентністю, вмінням вибудовувати перспективні лінії професійного саморозвитку з урахуванням інноваційних тенденцій в сучасній освіті.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27131
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93-96.pdf324.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.