Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27130
Title: Оцінка готовності студентів-географів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова до майбутньої професійної діяльності у загальноосвітній і вищій школі
Authors: Біланчин, Ярослав Михайлович
Адобовська, Марія Володимирівна
Попельницька, Наталія Олександрівна
Биланчин, Ярослав Михайлович
Bilanchyn, Yaroslav M.
Adobovska, Mariya V.
Popelnytska, Nataliia O.
Citation: Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. (Одеса ,10-11 жовт. 2019 р.). – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: наукові знання
практичні уміння
географ-педагог
Abstract: Основною метою і результатом навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) є здобуття особою, що навчається, нових наукових знань і практичних умінь в результаті проведення освітньонаукових досліджень і розробок, оволодіння і впровадження авторських програм та інновацій, нових конкурентоспроможних технологій і проектів, набуття професійно-інноваційних компетентностей, умінь і навичок.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27130
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55-57.pdf324.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.