Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27125
Title: Впровадження елементів науково-дослідної роботи в освітній процес дисципліни «Великий спеціальний практикум з курсу «Біохімія»»
Authors: Кокошкіна, Оксана Олександрівна
Станєв, Олександр Ілліч
Запорожченко, Олександр Вікторович
Будняк, Олександр Костянтинович
Чернадчук, Сніжана Сергіївна
Сорокін, Андрій Вікторович
Кокошкина, Оксана Александровна
Запорожченко, Александр Викторович
Будняк, Александр Константинович
Чернадчук, Снежана Сергеевна
Сорокин, Андрей Викторович
Kokoshkina, Oksana O.
Zaporozhchenko, Oleksandr V.
Budniak, Oleksandr K.
Chernadchuk, Snizhana S.
Sorokin, Andrii V.
Citation: Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. (Одеса ,10-11 жовт. 2019 р.). – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: біохімія
біохімічний аналіз
науково-дослідна робота
Abstract: Біологічна хімія (біохімія) вивчає хімічний склад органів і тканин, хімічну природу та функції білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, ферментів, вітамінів, гормонів та інших біологічно важливих сполук. Біохімія – це хімія життя або, більш строго, наука про хімічні основи життєдіяльності. Загальна біохімія є основою медичної біохімії, що вивчає хімію нормальних і патологічних процесів, що протікають в організмі людини. Методи біохімічного аналізу (хроматографія, електрофорез, спектрофотометрія, колориметрія та ін.) широко використовуються в практиці науково-дослідної роботи та у клінічній лабораторній діагностиці. Освоєння навчальної дисципліни сприяє придбанню студентами знань про основні закономірності протікання метаболічних процесів, що обумовлюють стан здоров'я та адаптації людини на молекулярному, клітинному і органному рівні цілісного організму.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27125
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-39.pdf323.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.