Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27092
Title: Рецензія на книгу «Історія кафедри української літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : персоналії і факти»
Authors: Хаценко, Лариса Іванівна
Citation: Бібліотечний Меркурій
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: рецензія
Історія кафедри української літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: персоналії і факти
Series/Report no.: ;Вип. 2(22).
Abstract: Історія кафедри української літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: персоналії і факти : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Філол. ф-т ; авт. вступ. ст. та ідеї В. П. Саєнко ; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, Т. С. Кара ; гол. ред. І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : ОНУ, 2018. – Т. 1: Біобібліографічний покажчик. – 606 с. ; Т. 2 : Антологія. – 618 с. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті ; Філологія).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27092
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180391
Appears in Collections:Бібліотечний Меркурій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
275-277.pdf326.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.