Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27082
Title: Гербарій ОНУ (MSUD) як джерело компетентісної підготовки бакалаврів-біологів
Authors: Немерцалов, Володимир Володимирович
Васильєва, Тетяна Володимирівна
Бондаренко, Олена Юріївна
Немерцалов, Владимир Владимирович
Васильева, Татьяна Владимировна
Бондаренко, Елена Юрьевна
Nemertsalov, Volodymyr V.
Vasylieva, Tetiana V.
Bondarenko, Olena Yu.
Citation: Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. (Одеса ,10-11 жовт. 2019 р.)
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: гербарій
підготовка бакалаврів
сталий університет
Abstract: ГЕРБАРНІ колекції є однією з важливих складових класичного сталого університету. Згідно стандарту освіти студенти мають освоїти і володіти чотирма видами компетентностей [5]. При роботі з колекціями у Гербарії ОНУ (MSUD) в межах професійної підготовки бакалаврів – біологів студенти працюють під керівництвом викладача. У ході цієї роботи вони набувають навичок міжособистісної взаємодії та компетентностей таких типів: загальних, інтегральних, спеціальних (фахових).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27082
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-22.pdf363.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.