Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27068
Title: Римське суспільство II-I ст. до н.е. Повстання рабів
Authors: Ізбаш-Гоцкан, Тетяна Олександрівна
Избаш-Гоцкан, Татьяна Александровна
Izbash-Hotskan, Tetiana O.
Citation: Ізбаш-Гоцкан Т. О. Римське суспільство II-I ст. до н.е. Повстання рабів. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. – 52 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Римське суспільство
повстання рабів
Італія
економіка і класова структура
Abstract: Практикум призначений для загального лекційного курсу «Історія Стародавньої Греції та Риму» для студентів І курсу першого (бакалаврського) рівня навчання спеціальності 032 «Історія та археологія». Основне завдання практикуму навчити студентів аналізувати історичні джерела, які висвітлюють питання соціально-економічного розвитку Риму у II-I ст. до н.е. Робота на практичних заняттях з історії стародавнього Риму передбачає самостійну роботу студента (вивчення навчальної літератури і лекційного матеріалу, знайомство з джерелами), а також аудиторну роботу (аналіз і коментування джерел під керівництвом викладача). Практикум містить плани практичних занять з історії Риму II-I ст. до н.е. та повстань рабів, списки рекомендованих джерел та літератури, методичні вказівки, а також уривки з творів античних авторів. Методичні вказівки спрямовані на вироблення у студентів навичок і умінь працювати з історичними джерелами і літературою, самостійно досліджувати невеликі проблеми, поставлені викладачем перед студентами при підготовці рефератів. Теми практичних занять пов'язані з вузловими проблемами, які становлять найбільшу складність по засвоєнню історії Стародавнього Риму.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27068
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roman_society.pdf411.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.