Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26929
Title: Формування інноваційної культури суспільства
Authors: Нєнно, Ірина Михайлівна
Ненно, Ирина Михайловна
Nyenno, Iryna M.
Citation: Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія Вип. 1/ за ред. д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. – Херсон: Грінь Д.С., 2016.
Issue Date: 2016
Keywords: первинність культури
економіка
феномен
інноваційна культура
програми ТЕМПУС
Series/Report no.: ;Вип. 1.
Abstract: Спроба встановити первинність культури у відношення до економіки чи протилежну послідовність у формування цих двох феноменів призводить до згадки про виникнення цих слів в лінгвістичному сенсі. Етимологія поняття «культура» полягає у латинському слові cultura, що походить від дієслова colo, colere – «обробіток, облагороджування, виховання». Походження поняття «економіка» – від грецького «дім, господарювання». Тому в цьому дослідженні метою є обгрунтування взаємного зв’язку та конкретизація механізму впровадження моделі інноваційної економіки шляхом формування стійкої інноваційної культури суспільства. Невирішеною частиною інноваційної проблематики є формулювання, використання та вдосконалення моделі та перспективної практики підтримки інноваційної діяльності ВНЗ, як одного з суб’єктів інноваційної системи. В якості основних суб’єктів інноваційної економіки та культури обрано університети дослідницького типу, як основнх генераторів та виробників ноу-хау, патентів, ліцензій, технологій, та інших об’єктів права інтелектуальної власності. Результати дослідження засновані на матеріалах проекту програми ТЕМПУС «Університети для інновацій – UNI4INNO» [1], партнером якого виступав Одеський національний університет імені Іллі Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26929
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283-315.pdf585.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.