Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26927
Title: Забезпечення якості освіти в системі вищої освіти відповідно до стандартів ESG: індивідуальні зрізи
Authors: Нєнно, Ірина Михайлівна
Мазуркевич, М.
Ненно, Ирина Михайловна
Nyenno, Iryna M.
Citation: Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій : посібник / В. Кухарський, О. Осередчук, М. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. Кухарського, О. Осередчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.
Issue Date: 2018
Keywords: якість освіти
вища освіта
європейський досвід
програма ЕРАЗМУС
Abstract: Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти (ESG) [1], ухвалені Міністерською конференцією в Єревані, упроваджують у країнах-підписантах із 2005 р. З того часу відбулася низка значущих подій стосовно впливу на забезпечення якості вищої освіти, зокрема, у 2012 р. Міністерське комюніке запропоновало групу E4 у складі Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейської студентської спілки (ESU), Європейської асоціації університетів (EUA), Європейської асоціації інститутів вищої освіти (EURASHE) для підготовки первинної пропозиції щодо перегляду стандартів ESG з метою підвищення їхньої чіткості, прикладного характеру та корисності. Перегляд охоплював кілька раундів консультацій, у яких брали участь як основні стейкхолдери, так і міністерства. Коментарі, пропозиції та рекомендації, які ретельно проаналізувала Керівна група, були відображені у версії стандартів ESG 2015 р.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26927
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-39.pdf183.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.