Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26849
Title: Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємстві
Other Titles: The current state and ways of improvement of the accounting, analysis and audit of recevables and accounts payables at the enterprisenting, analysis and audit of obligations at the enterprise
Authors: Доценко, Світлана Олександрівна
Citation: Доценко, С. О. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємстві = The current state and ways of improvement of the accounting, analysis and audit of recevables and accounts payables at the enterprisenting, analysis and audit of obligations at the enterprise : дипломна робота магістра / С. О. Доценко; наук. кер. Н. Л. Кусик; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. обліку і оподаткування. – Одеса, 2018. – 118 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 071 облік і оподаткування
кредиторська заборгованість
аудит
облік
Abstract: В умовах розвинених ринкових відносин значна увага приділяється поняттям дебіторської та кредиторської заборгованостей. Основною проблемою в даних умовах господарювання є несвоєчасне та неповне виконання суб’єктами своїх зобов’язань, тобто порушення домовленостей між сторонами, в першу чергу, щодо строків оплати та поставки товарів, робіт, послуг. Основою фінансово-господарської діяльності підприємства є розрахункові операції, внаслідок яких, з однієї сторони, виникає дебіторська, а з іншої – кредиторська заборгованість, що, в свою чергу негативно впливає на діяльність суб’єкта господарювання. Тому, суб’єктам ринкових відносин необхідно здійснювати ефективне управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, сприяючи постійному їх зменшенню та недопущенню простроченої.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26849
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071_Dotsenko_Svitlana_Oleksandrivna1.docx159.7 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.