Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26492
Title: Аналіз активності підприємства як основа формування відповідних випереджальних індикаторів ділових очікувань
Authors: Савастєєва, Оксана Миколаївна
Савастеева, Оксана Николаевна
Savastieieva, Oksana M.
Citation: Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк , 31 жовтня 2019 р.). –Луцьк, 2019.
Issue Date: 2019
Keywords: активність
підприємство
випереджальні індикатори
ділові очікування
Abstract: В сучасних умовах господарювання ділова активність є поняттям, що узагальнює та характеризує динаміку розвитку підприємств на довгострокову перспективу; ділова активність представляє собою комплексну характеристику сукупних зусиль, націлених на забезпечення сталого розвитку і досягнення певних результатів у різних напрямах діяльності. Як зазначають Матковський С.О., Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Гальків Л.І., Прокопович-Павлюк І.В., основними цілями оцінки та аналізу ділової активності підприємств є здійснення ефективних управлінських рішень з метою забезпечення сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності за умов ринкового середовища [1]. До того ж, ділова активність є досить широким поняттям та охоплює всі вектори господарської діяльності. Саме тому ефективний фінансовий менеджмент на підприємстві обов’язково спирається на результати аналізу ділової активності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26492
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
234-237.pdf294.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.