Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26457
Title: Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту банківських кредитів на підприємстві
Other Titles: The current state fnd ways of improvement of the accounting, analysis and audit of bank loans at the enterprise
Authors: Жебричук, Анастасія Володимирівна
Citation: Жебричук, А. В. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту банківських кредитів на підприємстві = The current state fnd ways of improvement of the accounting, analysis and audit of bank loans at the enterprise : дипломна робота магістра / А. В. Жебричук; наук. кер. В. С. Ніценко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. – Одеса, 2018. – 102 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 071 облік і оподаткування
кредит
оформлення кредиту
первинний облік
підприємство
відсотки
Abstract: У сучасних умовах господарювання діяльність підприємств тісно пов’язана з національною кредитно-грошовою системою. Підприємство може бути і позичальником, і кредитором. Небезпека фінансової стійкості виникає як під час позичання коштів, так і під час надання їх у кредит. При нестачі власних коштів отриманий кредит посилює залежність організації від кредитних ресурсів, збільшує нестабільність фінансового стану, підвищує собівартість продукції тощо. Правильне співвідношення між власними і залученими коштами відіграє важливу роль у зміцненні економічної безпеки підприємства. А відтак необхідна така кредитна політика банків, що буде спрямована на кредитування реального виробництва, в тому числі малих і середніх підприємств.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26457
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071_Zhebrichuk_Anastasia_Volodimirivna1.docx58.89 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.