Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2644
Title: Моніторинг атмосферних опадів на острові Зміїний у 2003 – 2008 рр.
Other Titles: Monitoring of atmospheric precipitation on the Zmiinyi Island in 2003-2008
Authors: Прощенко, Вадим Володимирович
Медінець, Володимир Іванович
Мілева, Алла Петрівна
Медінець, Сергій Володимирович
Proschenko, Vadym V.
Medinets, Volodymyr I.
Mileva, Alla P.
Medinets, Sergiy V.
Citation: Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., с. 108-112
Issue Date: Jun-2009
Publisher: Одеса ІНВАЦ, 2009
Keywords: острів Зміїний
моніторинг
атмосферні опади
екологія
антропогенний вплив
the Zmiinyi Island
monitoring
atmospheric precipitation
ecology
anthropogenic impact
Abstract: Антропогенний вплив є наслідком надходження до морського середовища токсичних, біогенних та органічних речовин. Шляхи надходження цих речовин можуть бути різні: теригенний стік, атмосферний перенос, перенос морських вод з інших районів та інші. У прибережних зонах та у гирлових районах моря головними джерелами забруднення є теригенний та річковий стоки, а також промислово-побутові стоки великих міст і портів. У шельфовій і особливо у відкритій частині моря одним з головних джерел забруднення є атмосферний стік, що формується внаслідок дальнього переносу забруднюючих речовин з промислово-розвинутих районів Європёйського континенту, особливо з територій причорноморських країн. Головною метою досліджень була кількісна оцінка якості атмосферних опадів через вимірювання іонного складу дощової води, що дає змогу провести оцінити в майбутньому потоки забруднюючих речовин на поверхню Чорного моря в районі острову Зміїний.
Anthropogenic impact is the consequence of nutrients, toxic and organic matter entering aquatic environment. The ways of those substances’ entering the sea may be different: terrigenous run-off, atmospheric transport and transport from other regions with sea water etc. For coastal zones and estuarine areas of the sea the main sources of pollution are terrigenous run-off and river flow, as well as industrial and domestic wastewaters from big cities and ports. For the shelf zone, especially in the open part of the sea, one of the main pollution sources is atmospheric input, which forms as the result of pollutants long-range transport from industrial regions of European Continent and especially from the Black Sea riparian countries. The main aim of the study was to assess quality of atmospheric precipitation by beans of measuring of rainwater ionic composition, which will help to assess in future the flows of pollutants to the Black Sea in the Zmiinyi Island area.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2644
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf339.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.