Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26370
Title: Клінічна психологія
Authors: Родіна, Наталія Володимирівна
Rodina, Nataliia V.
Citation: Родіна Н. В. Клінічна психологія : метод. вказівки для студентів із спец. 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соц. та поведінк. науки» / Н. В. Родіна. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 56 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: клінічна психологія
загальнопсихологічна проблема
психічний розлад
психічна норма
дослідження інтелекту
053 Психологія
Abstract: Методичні рекомендації складені для студентів, що навчаються за фахом 053 «Психологія». Основною метою є формування у студентів теоретичних та практичних основ клінічної психології, розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у галузі даної науки, значення взаємозв’язку теоретичних та практичних знань, їх прикладної значущості в рішенні питань з інших галузей психології, медичної психології, нейропсихології, патопсихології, психіатрії, вікової психології, педагогіки, психофізіології. Клінічна психологія – галузь, яка суміжна водночас клінічній медицині та психології. Це відбивається як в самій назві, так і в змісті даної дисципліни. Актуальність вивчення клінічної психології обумовлена рішенням завдань сучасної психологічної практики, яка вимагає підтримки або відновлення психічного здоров'я людини, яке найбезпосереднішим чином впливає на загальне самопочуття і відповідно на оптимальне психологічне і соціальне функціонування людини. У вітчизняній і зарубіжній клінічній психології (Карвасарский Б. Д., Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К., Менделевич В. Д., Сидоров П. И., Парняков А. В., Тодд Дж., Богарт А. К., та ін.) і суміжних їй наукових дослідженнях і практиці накопичено багатий клінічний матеріал, який дозволяє вивчати закономірності виникнення і перебігу порушень психічного здоров'я і окремо взятих психічних функцій. Особливе місце серед досліджень посідає вивчення методів психологічної допомоги при вирішенні задач реабілітації і корекції психічних і психосоматичних розладів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26370
Other Identifiers: УДК 159.9(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці (Психологічні науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
klinichna_psykholohiia.pdf611.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.