Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26369
Title: Методологія та організація наукових досліджень
Authors: Родіна, Наталія Володимирівна
Родина, Наталья Владимировна
Rodina, Nataliia V.
Citation: Родіна Н. В. Методологія та організація наукових досліджень : метод. вказівки для студентів із спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Н. В. Родіна. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 44 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методи наукового дослідження
організація теоретичної і практичної діяльності
побудова теоретичної і практичної діяльності
статистична обробка
наукове дослідження
Abstract: Навчальний курс «Методологія та організація наукових досліджень» є одним із курсів циклу фундаментальної підготовки магістрів психологів. Головною метою курсу є цілісне викладання проблем методології та формування системи теоретичних та практичних знань з організації наукових досліджень та придбання навиків проведення самостійних наукових досліджень. Світовий досвід показує, що успіх наукового дослідження визначається здатністю науковця проводити системній аналіз теоретичних та емпіричних даних за допомогою сучасних статистичних програмних пакетів. Саме тому навчальний курс «Методологія та організація наукових досліджень» є актуальним, має велике практичне значення, спрямований на систематизацію вже отриманих знань та знайомство студентів з методологічними, методичними та понятійними засадами наукових досліджень. Мета: підготувати магістрів до майбутньої наукової та практичної діяльності та взаємодії з досліджуваним контингентом. Завдання: - сприяння формуванню компетенцій створювати стратегію психологічної наукової діяльності. - здатність розробляти системний підхід до наукового психологічного дослідження. - усвідомлення закономірностей наукової та практичної діяльності у професійному становленні.
metadata.dc.description.sponsorship: організації і побудови;
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26369
Other Identifiers: УДК 159.9:001.891:378(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rodina.pdf370.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.