Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26368
Title: Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти
Authors: Романченко, Алла Петрівна
Романченко, Алла Петровна
Romanchenko, Alla P.
Citation: Романченко А. П. Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти: монографія / А. П. Романченко - Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. – 541 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: мовна особистість
лінгвоперсонологія
авторська концепція
дискурс
стратегії хеджування
етикетизація наукового дискурсу
соціативно-інфлуктивна стратегія
естетична стратегія
інформативна лакунарність
комунікативний вплив
ідіостиль вченого
вербально-семантичний ярус
Abstract: Монографію присвячено комплексному аналізу комунікативної специфіки елітарної мовної особистості в широкому спектрі її презентаційної оригінальності, реалізованої у просторі наукового дискурсу. Наукову кваліфікацію особистості вченого-мовознавця здійснено завдяки диференційному опису основних (вербально-семантичного, лінгвокогнітивного і прагматичного) та проміжних (соціокультурного й емоційно-афективного) ярусів її структурної організації. Обґрунтовано критерії виокремлення елітарної мовної особистості з опертям на типові ознаки, притаманні носіям високої мовленнєвої культури, що апробовано на матеріалі наукового доробку і комунікативних виявів відомих українських лінгвістів. Запропоновано таксономію комунікативних стратегій і тактик їхньої реалізації, що корелюють із дослідницькими, оцінювальними та концептуальними типами. Монографію адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, здобувачам вищої освіти філологічного напряму та широкому колу читачів, які цікавляться проблемами репрезентації елітарної мовної особистості в сучасних дискурсивних практиках.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26368
ISBN: 978-617-689-334-9
Other Identifiers: УДК 811.161.2'23'38:316.77
Appears in Collections:Монографії ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Романченко_Монографія.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.