Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2633
Title: Біорізноманіття морського зообентосу в районі заказника державного значення «Острів Зміїний»
Other Titles: Biodiversity of marine zoobenthos in the vicinity of the protected area of National significance “The Zmiinyi Island”
Authors: Абакумов, Олександр Миколайович
Чічкін, Володимир Миколайович
Снігірьов, Сергій Михайлович
Медінець, Володимир Іванович
Abakumov, Oleksandr M.
Chichkin, Volodymyr М.
Snigirov, Sergii M.
Medinets, Volodymyr I.
Абакумов, Александр Николаевич
Citation: Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., с. 92-97
Issue Date: Jun-2009
Publisher: Одеса ІНВАЦ, 2011
Keywords: Острів Зміїний
зообентос
макрозообентос
Чорне море
The Zmiinyi Island
zoobenthos
macrozoobenthos
Black Sea
Abstract: Детальне вивчення зообентосу в прилеглих водах о. Зміїний багато років було неможливе, тому носило епізодичний характер. Лише починаючи з 2003 року, коли Одеський національний університет ім. І.І.. Мечникова організував на острові Зміїний науково-дослідну станцію, було розпочато регулярні спостереження за видовим складом морських гідробіонтів і з'явилась можливість оцінити біорономаніття унікальної морської екосистеми прибережних до острову Зміїний вод. Метою наших досліджень явилось визначення сучасного стану макрозообентосу і його бюрізноманіття в прибережній акваторії острову Зміїний.
For a many years a detailed study of zoobenthos in the waters adjacent to the Zmiinyi Island was impossible, that is why the studies had a sporadic character. In 2003 Odessa National I.I.Mechnikov University has established on the island a research station and only than regular studies of species composition of marine hydrobionts began and possibility to assess biodiversity of the unique marine ecosystem of the waters adjacent to the island.. The aim of our studies was to determine the current state of macrozoobenthos and its diversity in the coastal water area of the Zmiinyi Island.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2633
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf400.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.