Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26322
Title: Державна політика захисту національних інтересів України
Other Titles: Governmet policy of protectig national interests of Ukraine
Authors: Шевчук, Владислав Олегович
Citation: Шевчук, В. О. Державна політика захисту національних інтересів України = Governmet policy of protectig national interests of Ukraine : дипломна робота магістра / В. О. Шевчук; наук. кер. М. І. Ніколаєва; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології, Каф. політології. – Одеса, 2018. – 52 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 052 політологія
національні інтереси
національна безпека
Україна
Abstract: За останнє десятиліття термін «національні інтереси» став центральним і одним з найбільш вживаних в політичній риториці фактично всіх країн світу і України зокрема, увійшовши в ужиток політиків і дослідників різних політичних орієнтацій. В силу багатоаспектності і різноплановості характеру, існують певні труднощі в змістовному наповненні терміну національні інтереси і теоретично, і практично, коли мова йде про визначення національних інтересів країни. Більш того, концепція національних інтересів тісно пов’язана з національною безпекою країни і її забезпеченням, що особливо важливо в сучасну епоху глобалізаційних трансформацій, що мають величезний вплив на всі сфери життя держави. Логічно, що в таких умовах трансформується і державна політика захисту національних інтересів держави, що і було досліджено автором в межах даної дипломної роботи на прикладі України.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26322
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
052_Shevchuk_Vladyslav_Olehovych1.docx40.35 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.