Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26237
Title: Концепції державного регулювання національної економіки
Authors: Масіна, Людмила Олександрівна
Масін, Віктор Миколайович
Масина, Людмила Александровна
Масин, Виктор Николаевич
Masina, Liudmyla O.
Masin, Viktor M.
Citation: Матеріали 74-ї звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, 27–29 лист. 2019 р.). – Одеса : Фенікс, 2019.
Issue Date: 2019
Keywords: державне регулювання
національна економіка
соціально-економічні проблеми
Abstract: Стабільне функціонування та розвиток сучасної національної економіки в певній мірі залежить від збалансованості ринкового та державного регулювання, яке характеризується інструментальним забезпеченням, системою параметрів та сукупністю факторів впливу. Питанням державного регулювання національної економіки присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: О. Амоши, В. Геєця, В. Базилевича, О. Білоруса, Л. Головко, Г. Григор’єва, М. Долішнього, П. Друкера, Ю. Макогона, С. Мочерного, Є. Масленнікова, О. Побережець, С. Риверчука, Ю. Сафонова, Я. Столярчука. Р. Фатхундінова, А. Маддісона, А. Чухно, Р. Хейлбронера, Й. Шумпетера та інших.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26237
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
164-167.pdf484.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.