Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26228
Title: Нематеріальні активи в інноваційній економіці
Authors: Дюков, Валерій Павлович
Дюков, Валерий Павлович
Diukov, Valerii P.
Citation: Матеріали 74-ї звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, 27–29 лист. 2019 р.). – Одеса : Фенікс, 2019.
Issue Date: 2019
Keywords: нематеріальні активи
інновація
економіка
Abstract: Коли економіка стає все більшою мірою ґрунтованою на знаннях, технології, комунікації і інформації (тому її називають «ґрунтованою на знаннях» економікою), спостерігається важлива тенденція переходу від створення відчутних цінностей до створення невідчутних. Така тенденція припускає зростаючу роль в економіці нематеріальних активів (НМА) і розширення наукових досліджень, присвячених їх ідентифікації, класифікації і оцінці. НМА частіше згадуються як інтелектуальний капітал (ІК) і ці терміни стали в сучасній економічній літературі синонімами. Склад ІК доки ще однозначно не визначений, але можна прийняти, що цими активами є «усі нематеріальні чинники, які сприяють ефективності роботи підприємств у виробництві товарів або наданні послуг, або від яких очікуються майбутні економічні вигоди для організацій або окремих осіб, які їх контролюють».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26228
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
132-135.pdf501.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.