Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26140
Title: Лексичні засоби вираження поняття "Рух" в іспанському футбольному репортажі
Other Titles: Lexical ways of expressing the "movement" concept in spanish football match reports
Authors: Серт, Едуард Ельшанович
Citation: Серт, Е. Е. Лексичні засоби вираження поняття "Рух" в іспанському футбольному репортажі = Lexical ways of expressing the "movement" concept in spanish football match reports : дипломна робота бакалавра / Е. Е. Серт; наук. кер. В. О. Вещицька; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. іспанської філології. – Одеса, 2018. – 44 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.020303 філологія
дискурс
рух
дієслово
репортаж
іспанська мова
Abstract: Спорт в сучасному мас-медійному просторі набуває все більшого значення, що обумовлює важливість лінгвістичного опису спортивного репортажу. Мовні засоби, які використовуються журналістами у текстах зазначеного жанру, та які сприяють оптимізації комунікації між друкованими засобами мас-медіа і читачем, є недостатньо висвітленими в лінгвістиці. Семантико-прагматичний та експресивний аспекти мовних засобів сучасного газетного спортивного репортажу знаходяться за межами дослідницьких інтересів у сучасному етапі розвитку мовознавства. Приведені міркування обумовлюють актуальність теми.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26140
Appears in Collections:Філологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.020303_Sert_Eduard _El'shanovych1.docx41.56 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.