Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26139
Title: Структурно-морфологічні та семантичні характеристики у оригіналі та перекладі роману Ч. Дікенса "Oliver Twist"
Other Titles: Structural, morphological and semantic characteristics of epithets in the original and translation of the novel by Ch. Dickens "Oliver Twist"
Authors: Сербін, Ігор В'ячеславович
Citation: Сербін, І. В. Структурно-морфологічні та семантичні характеристики у оригіналі та перекладі роману Ч. Дікенса "Oliver Twist" = Structural, morphological and semantic characteristics of epithets in the original and translation of the novel by Ch. Dickens "Oliver Twist" : дипломна робота бакалавра / І. В. Сербін; наук. кер. О. О. Калінюк; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. лексикології та стилістики англійської мови. – Одеса, 2018. – 41 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.020303 філологія
епітет
порівняльний аналіз
структурні моделі
дистрибутивні моделі
переклад
Abstract: Тема даної дипломної роботи «Структурно-морфологічні і семантичні характеристики епітетів у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» та його перекладі на російську мову». Вибір теми пов’язаний з важливістю проблеми – епітет постійно привертає до себе велику увагу дослідників. Роман Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» є ідеальним матеріалом для дослідження через велику кількість представлених у ньому епітетів з різноманітними структурними, морфологічними та семантичними особливостями, а також у зв’язку з тим, що до аналізу епітетів роману, наскільки нам відомо, дослідники ще не зверталися. Вибрані з тексту оригіналу та перекладу методом суцільної вибірки епітети були проаналізовані з точки зору їх структурно-морфологічних та семантичних особливостей. Всього було досліджено 850 епітетів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26139
Appears in Collections:Філологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.020303_Serbin_Ihor_V'yacheslavovych1.doc110 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.