Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26138
Title: Проблемне навчання та інформаційні технології як засоби підвищення мотивації учнів в процесі навчання іспанської мови в старших класах середньої школи
Other Titles: Problem-based leaning and information technologies motivation boosters for teaching Spanish in the upper grades of secondary school
Authors: Савчук, Ганна Дмитрівна
Citation: Савчук, Г. Д. Проблемне навчання та інформаційні технології як засоби підвищення мотивації учнів в процесі навчання іспанської мови в старших класах середньої школи = Problem-based leaning and information technologies motivation boosters for teaching Spanish in the upper grades of secondary school : дипломна робота бакалавра / Г. Д. Савчук; наук. кер. О. В. Григорович; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. іспанської філології. – Одеса, 2018. – 45 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.020303 філологія
мотивація учнів
проблемне навчання
інформаційні технології
експериментальна модель
іспанська мова
Abstract: Одним із шляхів вирішення даних проблем є активізація пізнавальної діяльності учнів, як на уроках, так і в позакласний час. Активна пізнавальна діяльність учнів на уроках сприяє більш якісному засвоєнню знань, підвищує інтерес до предмету, підвищує самооцінку дітей, що, в свою чергу, допомагає школярам почувати себе в класі більш комфортно. Активізації пізнавальної діяльності учнів і розвитку творчого мислення учнів можна досягти засобами сучасних педагогічних технологій. Однією з таких технологій є технологія проблемного навчання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26138
Appears in Collections:Філологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.020303_Savchuk_Hanna_Dmytrivna1.docx45.17 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.