Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26136
Title: Формування і розвиток сучасної теорії мереж
Authors: Горняк, Ольга Василівна
Цзюнвей, Лу
Horniak, Olha V.
Горняк, Ольга Васильевна
Citation: Реформування фінансово-економічної системи в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 26 жовтня 20-19 р.)
Issue Date: 2019
Keywords: теорія мереж
«фірма-ринок»
«Природа фірми» Р. Коуз
О. Е. Вільямсон
Abstract: Сучасна теорія мереж в економічному контексті сформувалася в рамках нової інституціональної економічної теорії, в центрі досліджень якої знаходиться фірма. В своїй роботі «Природа фірми» Р. Коуз заклав основи формування нової парадигми дослідження фірми не як неділимої одиниці, що є елементом дій ринкових механізмів, а як організації зі складною внутрішньою структурою та індивідуальними рисами, якими визначається їх місце в галузі, їх конкурентні позиції на ринку, мотиви до співробітництва з іншими фірмами тощо. В результаті фірма і ринок трактуються як альтернативні механізми управління економічними процесами, а критерієм вибору між ними є величина трансаційних витрат [1]. В межах даного напряму працював також О.Е. Вільямсон, який розробив механізми порівняння економічної ефективності різних організаційних форм, ввівши в аналіз такі передумови як обмежена раціональність економічних агентів, специфічність активів, наявність «провалів» ринку, опортуністичність поведінки економічних агентів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26136
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-8.pdf147.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.